Добре дошли в страницата ни!

Тук можете да намерите актуална информация за:
отворени и предстоящи покани по Оперативните програми и други източници на финансиране, предстоящи обучения и възможности за участие в тях, както и актуални новини за дейността ни.


ВАЖНО! Актуализирани са програмите за семинарите на 28.10.2016 г. и на 01.11.2016 г. за Годишното данъчно приключване на 2016 г. и промените в ЗКПО, съобразно приетите изменения от НС на 16.09.2016 г.


 

OP HRD - logo

Покани за подаване на проектни предложения по ОП Развитие на човешките ресурси 
Активно включване - Краен срок за подаване на проекти: 31.10.2016 г. 

Развитие на социалното предприемачество - Краен срок за подаване на проекти: 05.01.2017 г. 


Очаквайте публикуване на покани за подаване на проектни предложения по процедури за безвъзмездна финансова помощ:
Обучения за заети лица
Транснационални партньорства  
Специфични обучения за заети лица
Дунавски партньорства за заетост и растеж 
Гъвкави възможности за заетост и обучения в предпиятия с променлив интензитет на дейността 
Социално-икономическа интеграция на уязвими групи


Logo OPIC S

 

Покани за подаване на проектни предложения по ОПИК 2014-2020


 Ако желаете да получавате първи информация за отворени процедури за безвъзмездна финансова помощ или обучения, пишете ни или се абонирайте за новини от нас! 


Advisors Just In Time Ltd. е редовен член на Българската асоциация по управление на проекти и непряк член на Международната асоциация по управление на проекти