Добре дошли в страницата ни!

Тук можете да намерите актуална информация за:
отворени и предстоящи покани по Оперативните програми и други източници на финансиране, предстоящи обучения и възможности за участие в тях, както и актуални новини за дейността ни.

Logo OPIC S

Краен срок: 

Покани за подаване на проектни предложения по ОПИК 

12.10.2016 г.
Енергийна ефективност за МСП


 

OP HRD - logo

Покани за подаване на проектни предложения по ОП Развитие на човешките ресурси 

Активно включване - Краен срок за подаване на проекти: 31.10.2016 г. 
 

Очаквайте публикуване на покани за подаване на проектни предложения по процедури за безвъзмездна финансова помощ:

Развитие на социалното предприемачество - предстояща процедура в процес на обществено обсъждане, Очакван прием на проекти края на м.08/м.09.2016 г.
"Обучения за заети лица" 
Транснационални партньорства  
Специфични обучения за заети лица
Дунавски партньорства за заетост и растеж 
Гъвкави възможности за заетост и обучения в предпиятия с променлив интензитет на дейността 
Социално-икономическа интеграция на уязвими групи 

 Ако желаете да получавате първи информация за отворени процедури за безвъзмездна финансова помощ или обучения, пишете ни или се абонирайте за новини от нас!